NỘI THẤT ĐƯỜNG LÊ PHỤNG HIỂU

LOẠI HÌNH:    CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG

QUY MÔ:-         QUY MÔ 1 TRỆT; 2 LAÀU VÀ SÂN THƯỢNG;

-         DIỆN TÍCH ĐẤT:                           100 M2

-         DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:               97 M2

-         DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                  370 M2

CHỦ ĐẦU TƯ:   TRẦN THỊ MAI ANH

ĐỊA ĐIỂM:         LÔ A1-12 ĐƯỜNG LÊ PHỤNG HIỂU – P. VĨNH BẢO

                                THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ - TỈNH  KIÊN GIANG


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG