BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH KIÊN GIANG

LOẠI HÌNH:    THAM GIA THIẾT KẾ

ĐỊA ĐIỂM: KHU VỰC 4, PHƯỜNG AN HÒA, KHU LẤN BIỂN MỞ RỘNG, THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ ĐẦU TƯ:         SỞ Y TẾ TỈNH KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ (NHÀ THẦU CHÍNH): CÔNG TY AZUSA SEKKEI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ (NHÀ THẦU PHỤ): CÔNG TY TNHH NHÀ TƯƠNG LAI

            QUI MÔ:
* Khối nhà chính: Bệnh viện Ung Bướu 400 giường

- Diện tích xây dựng là 8.220,0 m2 ;

- Diện tích sàn là 41.166 m2;

- Tầng cao xây dựng 07 tầng;

- Loại công trình: Công trình dân dụng;

- Cấp công trình: Công trình cấp I.
* Các hạng mục công trình phục vụ:
         ** Trung tâm năng lượng:

- Diện tích xây dựng 665 m2; 

- Diện tích sàn 1.389,0 m2;

- Tầng cao xây dựng: 2 tầng.

- Loại công trình: Công trình dân dụng;

- Cấp công trình: Công trình cấp II.
        ** Hành Lang xung quanh:

- Diện tích xây dựng là 1.923 m2; 

- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Cấp công trình: Công trình cấp IV.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG