BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG

LOẠI HÌNH:    THAM GIA THIẾT KẾ

ĐỊA ĐIỂM: KHU VỰC 4, PHƯỜNG AN HÒA, KHU LẤN BIỂN MỞ RỘNG, THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ ĐẦU TƯ:         SỞ Y TẾ TỈNH KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ (NHÀ THẦU CHÍNH): CÔNG TY AZUSA SEKKEI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ (NHÀ THẦU PHỤ): CÔNG TY TNHH NHÀ TƯƠNG LAI


BỆNH VIỆN ĐA KHOA 1020 GIƯỜNG

                    v HẠNG MỤC KHỐI NHÀ CHÍNH:

+ BỆNH VIỆN ĐA KHOA 1.020 GIƯỜNG BỆNH

+ TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG – PHÁP Y

v HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ:

+ NHÀ BAO CHE KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1

+ NHÀ BAO CHE KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2

+ SIÊU THỊ – NHÀ SÁCH – NHÀ THUỐC – CĂN TIN

+ NHÀ NGHỈ THÂN NHÂN VÀ THỰC TẬP SINH

+ BẾP ĂN TỪ THIỆN

+ NHÀ ĐỂ XÁC

+ NHÀ XE CẤP CỨU

+ NHÀ CHỨA KHÍ NITƠ

v HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

+ HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN CHO TOÀN KHU

+ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC CHO TOÀN KHU

+ SAN LẤP MẶT BẰNG

+ HÀNH LANG NỐI TỪ BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUA BỆNH VIỆN SẢN NHI


HẠNG MỤC PHỤ: NHÀ NGHỈ THÂN NHÂN VÀ THỰC TẬP SINH


HẠNG MỤC PHỤ: SIÊU THỊ – NHÀ SÁCH – NHÀ THUỐC – CĂN TIN


HẠNG MỤC PHỤ: BẾP ĂN TỪ THIỆN


HẠNG MỤC PHỤ: NHÀ XE CẤP CỨU


HẠNG MỤC PHỤ: NHÀ ĐỂ XÁC


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG