NHÀ PHỐ

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG

QUY MÔ:

-          QUY MÔ 1 TRỆT -  2 LẦU VÀ SÂN THƯỢNG

-          DIỆN TÍCH ĐẤT:                                  100 M2

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                       97 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                        364 M2

ĐỊA ĐIỂM:                    A1 - 12 ĐƯỜNG LÊ PHỤNG HIỂU, PHƯỜNG VĨNH BẢO –

                                                                          TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ ĐẦU TƯ:               TRẦN THỊ MAI ANH

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG