HỘI TƯƠNG TẾ NGƯỜI HOA

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 

QUY MÔ:

            -    QUY MÔ 1 TRỆT VÀ 1 LẦU

-          DIỆN TÍCH KHU ĐẤT:                     1.400 M2

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                    420 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                       920 M2

ĐỊA ĐIỂM:               ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, THỊ TRẤN DƯƠNG ĐÔNG,

                                 HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ:         HỘI TƯƠNG TẾ NGƯỜI HOA

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG