QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ MỚI CẢNG HÒN CHÔNG

QUY MÔ:

-  QUY HOẠCH TỶ LỆ 1/500

-   QUY MÔ KHOẢNG 70,3 HA

-   DIỆN TÍCH KHU ĐẤT:                   703.797,0 M2

   + DIỆN TÍCH ĐẤT KHU A - KHU DÂN CƯ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH DV TM VÀ DV:                                   204.581,4 M2

                + DIỆN TÍCH ĐẤT KHU B - KHU DÂN CƯ CHỢ HẢI SẢN: 76.101,4 M2

                + DIỆN TÍCH GIAO THÔNG:               234.124,7 M2

                + DIỆN TÍCH CÂY XANH:                   188.989,5 M2

ĐỊA ĐIỂM:               XÃ BÌNH AN, HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ ĐẦU TƯ:            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ HƯNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG