QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ LÀNG CHÀI KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI

QUY MÔ:

-  QUY HOẠCH TỶ LỆ 1/500

-   QUY MÔ KHOẢNG 5,3 HA

-   DIỆN TÍCH KHU ĐẤT:                   53.084 M2

-   DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:               42.542 M2

ĐỊA ĐIỂM:               ẤP ĐÁ CHỒNG, XÃ BÃI THƠM, HUYỆN KIÊN LƯƠNG,

                                                           TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ ĐẦU TƯ:            CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH QUỐC TẾ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG