QUY HOẠCH KHU DU LỊCH SINH THÁI SÔNG BIỂN CỬA CẠN - 8 HA

QUY MÔ:

-         QUY HOẠCH TỶ LỆ 1/500

-         QUY MÔ KHOẢNG 8 HA

-          DIỆN TÍCH ĐẤT:                             80.760 M2

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:              37.728 M2


CHỦ ĐẦU TƯ:            CÔNG TY TNHH SÔNG BIỂN CỬA CẠN

ĐỊA ĐIỂM:               ẤP LÊ BÁT, XÃ CỬA CẠN, HUYỆN PHÚ QUỐC,

 TỈNH KIÊN GIANG.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG