QUY HOẠCH KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG ĐẢO VÀNG - 46 HA

QUY MÔ:

-        QUY HOẠCH TỶ LỆ 1/500

-        QUY MÔ KHOẢNG 46 HA

-          DIỆN TÍCH KHU ĐẤT:                474.665 M2

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:            373.784 M2

ĐỊA ĐIỂM:                   ẤP LÊ BÁT, XÃ CỬA CẠN, HUYỆN PHÚ QUỐC,

                                                            TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ ĐẦU TƯ:             CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH TIẾN PHÚ QUỐC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG