QUY HOẠCH KHU DU LỊCH SINH THÁI HƯƠNG TOÀN RESORT - 8 HA

QUY MÔ:

-         QUY HOẠCH TỶ LỆ 1/500

-         QUY MÔ KHOẢNG 8 HA

-           DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:               78.283 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                   80.012 M2

CHỦ ĐẦU TƯ:         CÔNG TY TNHH HƯƠNG TOÀN

ĐỊA ĐIỂM:               ẤP BẾN TRÀM, XÃ CỬA DƯƠNG, HUYỆN PHÚ QUỐC,

TỈNH KIÊN GIANG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG