QUY HOẠCH CẢNG HÀNG HÓA HÒN CHONG - 23HA

QUY MÔ:

-      QUY HOẠCH TỶ LỆ 1/500

-      QUY MÔ KHOẢNG 22,4 HA

-          DIỆN TÍCH KHU ĐẤT:                 224.766 M2

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:             224.766 M2

ĐỊA ĐIỂM:           XÃ BÌNH AN, HUYỆN KIÊN LƯƠNG, KIÊN GIANG.

CHỦ ĐẦU TƯ:    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ HƯNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG