MỸ LAN GROUP

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ     

ĐỊA ĐIỂM:                KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC, THÀNH PHỐ

                                             TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH

CHỦ ĐẦU TƯ:         MỸ LAN GROUP  

  


                               NHÀ MÁY HÓA CHẤT MỸ LAN 1 - KHỐI NHÀ LÀM VIỆC 1

QUY MÔ:        

            -       KHỐI NHÀ LÀM VIỆC: CAO 2 TẦNG

-        DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                    450 M2

-         DIỆN TÍCH SÀN:                                  900 M2


CÔNG TY HÓA CHẤT MỸ LAN - KHỐI NHÀ ĂN

QUY MÔ:                KHỐI NHÀ ĂN : 03 TẦNG

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                    585 M2

-          DIỆN TÍCH SÀN:                               1.355 M2


NHÀ MÁY HÓA CHẤT MỸ LAN 2 - KHỐI NHÀ XƯỞNG

QUY MÔ:             

-        KHỐI NHÀ XƯỞNG: CAO 2 TẦNG

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                 3.200 M2

-          DIỆN TÍCH SÀN:                               4.600 M2


CÔNG TY SẢN XUẤT VẬT TƯ NGÀNH IN MỸ LAN - KHỐI NHÀ XƯỞNG

QUY MÔ:

-          KHỐI NHÀ XƯỞNG : 02 TẦNG

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                 4.500 M2

-          DIỆN TÍCH SÀN:                               8.200 M2


CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐIỆN TỬ MỸ LAN - KHỐI NHÀ XƯỞNG

QUY MÔ:

·         KHỐI NHÀ XƯỞNG: 01 TẦNG (GỒM 2 KHỐI)

       -          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                 11.300 M2

       -          DIỆN TÍCH SÀN:                              13.150 M2

·         KHỐI NHÀ LÀM VIỆC: 02 TẦNG

       -          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                   1.600 M2

       -          DIỆN TÍCH SÀN:                                 3.500 M2


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG