BIỆT THỰ GIỒNG RIỀNG

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG

QUY MÔ:

            -    QUY MÔ 1 TRỆT VÀ 1 LẦU.

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                     90  M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                        260 M2

ĐỊA ĐIỂM:               GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ ĐẦU TƯ:            NGUYỄN HOA PHƯỢNG

NĂM HOÀN THÀNH:      THÁNG 2 - NĂM 2009

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG