BIỆT THỰ LẤN BIỂN

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG

QUY MÔ:                  

            -     QUY MÔ 1 TRỆT VÀ 2 LẦU

-          DIỆN TÍCH ĐẤT:                                  590 M2

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                    290 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                        650 M2

ĐỊA ĐIỂM:               LÔ A7-1+2+3+4+5 TÔ NGỌC VÂN, PHƯỜNG VĨNH BẢO

                                                THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ – TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ ĐẦU TƯ:         PHAN VĂN HIẾU 

NĂM HOÀN THÀNH:      THÁNG 11 - NĂM 2012

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG