BIỆT THỰ LẤN BIỂN

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 

QUY MÔ:

            -    QUY MÔ 1 TRỆT VÀ 1 LẦU.

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                    225 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                        370 M2

ĐỊA ĐIỂM:               ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG VĨNH LẠC,

                                      THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ – TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ HỘ:                            NGUYỄN VĂN LẢNH

NĂM HOÀN THÀNH:      THÁNG 6 - NĂM 2007


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG