BIỆT THỰ LẤN BIỂN

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG

QUY MÔ:

-          QUY MÔ 1 TRỆT VAØ 2 LAÀU

-          DIỆN TÍCH ĐẤT :                              187.5 M2

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                    120 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                        248 M2

ĐỊA ĐIỂM:               LÔ C17_6 LÊ VĂN HƯU - KHU LẤN BIỂN –

                                                TP. RẠCH GIÁ – KIÊN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ:         HOAØNG VAÊN DUÕNG  

NĂM HOÀN THÀNH:      THÁNG 9 - NĂM 2012

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG