BIỆT THỰ TRÀ VINH

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 

QUY MÔ:                  

            -      QUY MÔ 1 TẦNG HẦM VÀ 1 TRỆT

-          DIỆN TÍCH ĐẤT:                               4.500 M2

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                    780 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                     1.500 M

ĐỊA ĐIỂM:               KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC - THÀNH PHỐ TRÀ VINH

                                                                 – TỈNH TRÀ VINH

CHỦ ĐẦU TƯ:          MỸ LAN GROUP    

ĐẠI DIỆN:                CEO. NGUYỄN THANH MỸ

NĂM HOÀN THÀNH:      THÁNG 9 - NĂM 2012

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG