BIỆT THỰ AN HÒA

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG

QUY MÔ:

-          QUY MÔ 1 TRỆT VAØ 2 LAÀU ;

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                    400 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                     1.200 M2

ĐỊA ĐIỂM:               ĐƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI - KHU LẤN BIỂN –

                                                TP. RẠCH GIÁ – KIÊN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ:         NGÔ VĂN VŨ   

NĂM HOÀN THÀNH:      THÁNG 8 - NĂM 2011

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG