BIỆT THỰ LẤN BIỂN

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 

QUY MÔ:

            -    QUY MÔ 1 TRỆT VÀ 1 LẦU.

-          DIỆN TÍCH ĐẤT:                                  320 M2

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                    110 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                        230 M2

ĐỊA ĐIỂM:               ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, PHƯỜNG VĨNH BẢO,

                                   THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ – TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ ĐẦU TƯ:            PHẠM VĂN TỰU

NĂM HOÀN THÀNH:      THÁNG 1 - NĂM 2010


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG