BIỆT THỰ LẠC HỒNG

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 

QUY MÔ:

-          QUY MÔ 1 TRỆT VÀ 2 LẦU

-          DIỆN TÍCH ĐẤT:                                  488 M2

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                    322 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                        977 M2

ĐỊA ĐIỂM:                  LÔ D8_16+17 PHAN HUY ÍCH, PHƯỜNG VĨNH LẠC,

                                         THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ – TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ ĐẦU TƯ:              CAO THỊ NGA VÀ TRẦN QUANG HIỆP

NĂM HOÀN THÀNH:      THÁNG 12 - NĂM 2013


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG