BIỆT THỰ TÂN HỘI

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG

QUY MÔ:

            -    QUY MÔ 1 TRỆT VÀ 1 LẦU.

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                   300  M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                       400 M2

ĐỊA ĐIỂM:               XÃ TÂN HỘI – HUYỆN TÂN HIỆP – TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ ĐẦU TƯ:         LÂM THỊ NỮA

NĂM HOÀN THÀNH:      THÁNG 1 - NĂM 2012

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG