BIỆT THỰ HÒN ĐẤT

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 

QUY MÔ:

            -    QUY MÔ 1 TRỆT VÀ 1 LẦU.

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                     250 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                        370 M2

ĐỊA ĐIỂM:               HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ:         NGUYỄN THANH ĐIỀN

NĂM HOÀN THÀNH:      THÁNG 9 - NĂM 2005

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG