BIỆT THỰ HOA BIỂN

LOẠI HÌNH:  CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG

QUY MÔ:

            -    QUY MÔ 1 TRỆT VÀ 2 LẦU.

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:                    240 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                        420 M2

ĐỊA ĐIỂM:               KHU 16 HA HOA BIỂN, PHƯỜNG VĨNH THANH VÂN,

                                      THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ – TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ HỘ:                    TRẦN LÝ THUYẾT

NĂM HOÀN THÀNH:          THÁNG 1 - NĂM 2010

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG